Trang chủ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập

3.8.2017 Lan ảnh Vận dụng phương pháp giáo dục của HCMTư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người ở Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Chỉ dẫn của Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ

17.7.2017 Lan ảnh Chỉ dẫn của Hồ Chí Minh phòng chống tham nhũng từ gốc rễTham nhũng là hiện tượng khá phổ biến diễn ra ở các quốc gia, với mức độ, tính chất khác nhau. Để có biện pháp phòng chống hiệu quả, cần làm rõ nội hàm, bản chất của tham nhũng, để nhận diện và phòng, chống từ “gốc rễ”(1).

Đọc thêm...

 

Vấn đề lực lượng cách mạng trong tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh

ho chi minh1472017Tác phẩm Đường cách mệnh tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tại lớp huấn luyện chính trị trong những năm 1925-1927.

Đọc thêm...

 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng xây dựng và hết lòng chăm lo cho khối đại đoàn kết toàn dân tộcTư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân chủ nhân dân tới cách mạng xã hội chủ nghĩa...

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

2.7.2017 Lan ảnh Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâmCuộc đấu tranh chống giặc nội xâm suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 26