Trang chủ 70 năm ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Sự thật trong thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1992) (Phần 2 - Nhà xuất bản Sự thật trong những năm đầu đổi mới, tiếp tục xuất bản sách khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin và vai trò lãnh đạo của đảng (1986 - 1992))

Từ cuối năm 1986, cùng với bước chuyển của đất nước sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Nhà xuất bản Sự thật bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Đọc thêm...

 

Nhà xuất bản Sự thật trong thời kỳ cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1992) (Phần 1 - Nâng cao vị thế và mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực xuất bản (1975 - 1986))

40 nam ngay thanh lapCuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc oanh liệt 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đọc thêm...

 

Nhà xuất bản Sự thật kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sách phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1964 - 1975)

Tháng 5-1964, đồng chí Minh Tranh chuyển công tác. Đồng chí Phan Tiến Tích được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà xuất bản Sự thật.

Đọc thêm...

 

Nhà xuất bản Sự thật mở rộng quy mô và hệ thống xuất bản sách, tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước (1954 - 1963)

can bo tap ket ra Bac nam 1959Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954) kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu,

Đọc thêm...

 

Nhà xuất bản sự thật thời kỳ ở chiến khu Việt Bắc, tiếp tục xuất bản sách phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1946 - 1954)

 

sach tuyen ngonNgày 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. Cán bộ làm công tác xuất bản, mà bộ phận nặng nhất là nhà in, đều đã chuyển ra ngoài thành phố từ trước.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 4