Trang chủ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội


tongbithu21 1-17 28 51 932Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sáng 21-1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

Đọc thêm...

 

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

dien van211Sáng 21-1, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội...

Đọc thêm...

 

Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XII của Đảng

khaimav211Sáng nay (21-1), đúng 8 giờ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia,...

Đọc thêm...

 

Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đoàn kết, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước

lehonganh21Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội XII của Đảng đã trả lời phỏng vấn TTXVN ...

Đọc thêm...

 

Nền tảng, động lực từ phát huy nhân tố con người, xây dựng môi trường văn hóa

ne tang 201Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng, chúng ta cần hiểu trong tính chỉnh thể, không tách rời. 

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 4