Trang chủ Thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Lợi ích quốc gia - dân tộc

loi ich quoc gi 2612Lợi ích quốc gia - dân tộc là các mục tiêu mà quốc gia theo đuổi để bảo đảm sự tồn tại và phát triển của mình, bao gồm: Giữ vững chủ quyền; thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; ổn định chế độ chính trị...

Đọc thêm...

 

Logistics

logistics2412Logistics là một thuật ngữ có nguồn gốc Hy Lạp (logistikos), phản ánh môn khoa học nghiên cứu tính quy luật của các hoạt động cung ứng và đảm bảo các yếu tố tổ chức, vật chất và kỹ thuật...

Đọc thêm...

 

Kinh tế vĩ mô, ổn định kinh tế vĩ mô

kinh te vi mo 2212Kinh tế vĩ mô là phạm trù kinh tế chỉ các vấn đề tổng hợp của nền kinh tế quốc gia. Có thể hiểu kinh tế vĩ mô là tổng thể nền kinh tế quốc dân tính về mặt tổng lượng hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra...

Đọc thêm...

 

Kinh tế tri thức

kinh te tri thuc 2012...có thể hiểu kinh tế tri thức là nền kinh tế mà sự phát triển của nó dựa chủ yếu vào tri thức, trên nền tảng tri thức; tri thức chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản phẩm xã hội...

Đọc thêm...

 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

kinh te thi truong 1812Qua các nhiệm kỳ đại hội, từ Đại hội VI đến Đại hội XI, quan điểm của Đảng ta về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển và ngày càng hoàn thiện...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 18