Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

C. Mác - Ph. Ăngghen - V.I. Lênin với báo chí

alt

Tác giả: GS. Hà Minh Đức

Số trang: 280 trang

Cuốn sách là chuyên luận tìm hiểu những quan điểm về báo chí và những hoạt động báo chí của các nhà kinh điển. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cung cấp cho bạn đọc,...

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen

altTác giả: Nguyễn Bằng Tường

Số trang: 52 trang

Giá: 12.000đ

Cuốn sách Giới thiệu tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước” của Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm của tác giả ...

Đọc thêm...

 

Tư tưởng của V.I. Lênin về quyền con người và giá trị thực tiễn ở Việt Nam

Tác giả: Hoàng Mai Hươngalt, Nguyễn Hồng Hải

Cuốn sách tập trung phân tích và làm rõ lý luận và quan điểm của V.I.Lênin, một nhà lý luận và tư tưởng lỗi lạc của giai cáp công nhân và những người cộng sản trên toàn thế giới, ...

Đọc thêm...

 

Khái lược kinh tế chính trị Mác - Lênin

Kinh tế chính trị là một trong ba bộ phận cấu thành của lý luận Mác - Lênin, là khoa học nghiên cứu về quan hệ sản xuất trong mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng; nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất trong xã hội.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 4 trong tổng số 6