Trang chủ Kinh điển

Kinh điển

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Hỏi - đáp)

c giả: PGS, TS. Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 56.000đ

Trên cơ sở Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi - đáp theo nội dung, chương trình và kết cấu  tương xứng với nội dung, chương trình và kết cấu của giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng ở nước ta.

Đọc thêm...

 

Chủ nghĩa Mác – Lênin học thuyết về sự phát triển và sáng tạo không ngừng

alt

Tác giả: Trần Nhâm

Số trang: 546 trang

Giá tiền: 80.000đ

Cuốn sách là công trình nghiên cứu lý luận khá công phu, đã tập trung phân tích một cách toàn diện, có hệ thống, nhằm khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin là đỉnh cao của trí tuệ loài người.

Đọc thêm...

 

Học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị vĩnh hằng

Thiết thực kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1980 – 19-5-2011), 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt độc giả cuốn sách Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - những giá trị vĩnh hằng, do PGS, TS. NGƯT. Nguyễn Bá Dương biên soạn.

Đọc thêm...

 

Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và Đảng ta (Thời kỳ trước đổi mới)

alt

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 578 trang

Giá tiền: 94.000đ

Cuốn sách là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học Sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta (Thời kỳ trước đổi mới).

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 3 trong tổng số 6