Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 Tác giả: TS. Phạm Văn Khánh

Số trang: 175 trang

Giá bán: 19.000đ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và rèn luyện đạo đức đảng viên; thực hành tiết kiệm, bài trừ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng; hội nhập, hợp tác quốc tế; đoàn kết toàn dân… cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và sẽ mãi tỏa sáng, có giá trị lâu bền, bởi trong bất kỳ vấn đề nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn đặt đạo đức lên trên hết, coi đạo đức là cái gốc của người cách mạng.

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 9

Tập 9 ghi lại những hoạt động không biết mệt mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tập trung xây dựng hậu phương lớn miền Bắc và tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền đất nước từ năm 1964 đến hết năm 1966.

         Đây là lần xuất bản thứ hai của bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử. Lần xuất bản này, riêng tập 9 đã tập hợp 1400 sự kiện, trong đó có 220 sự kiện mới được bổ sung với sự cộng tác, giúp đỡ của nhiều cơ quan, cộng tác viên, tham khảo từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau.

Đọc thêm...

 

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 8

     Tập 8 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử gồm 571 trang, ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm từ 1961 đến 1963. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách trong những năm tháng đầu tiên thực thi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam vừa được vạch ra tại Đại hội lần thứ III của Đảng: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai.

Đọc thêm...

 

Tài liệu phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Hưởng ứng năm thứ hai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11-3-2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X ở cơ sở; và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2008), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản, phát hành 15 tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm thứ hai, gồm:

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 49 trong tổng số 50