Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Tập 8

     Tập 8 Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử gồm 571 trang, ghi lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ba năm từ 1961 đến 1963. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách trong những năm tháng đầu tiên thực thi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam vừa được vạch ra tại Đại hội lần thứ III của Đảng: Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai.

Đọc thêm...

 

Tài liệu phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Hưởng ứng năm thứ hai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11-3-2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X ở cơ sở; và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2008), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản, phát hành 15 tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm thứ hai, gồm:

Đọc thêm...

 

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  

      NHÂN, NGHĨA, TRÍ, DŨNG, LIÊM: NỀN TẢNG CĂN BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI

 

     Tác giả: Tập thể tác giả, TS. Vũ Ngọc Am và PGS.TS. Trần Quang Nhiếp làm chủ biên

     Số Trang:  582 trang

     Giá tiền: 135.000 đồng

Đọc thêm...

 

Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh

Cuốn sách Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh gồm 356 trang của TS. Nguyễn Đức Đạt do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành, đã đi sâu phân tích một số nội dung cơ bản của quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 50 trong tổng số 50