Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường chính trị khu vực Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

PHAT TRIEN DOI NGHU122017Tác giả: TS. Lương Trọng Thành

Số trang: 248 trang - Giá tiền: 80.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường chính trị, khảo sát về thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại sáu trường chính trị tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Giao thương giữa Việt Nam với Đông Bắc Á (1897 - 1945)

giao thuong 122017Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng

Số trang: 236 trang - Giá tiền: 49.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Với 3 chương nội dung, cuốn sách chủ yếu tập trung làm sáng tỏ các vấn đề xoay quanh lịch sử quan hệ thương mại Việt Nam - Đông Bắc Á từ năm 1897 đến 1945.

Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận

luat doanh nghiep viet nam 2510Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên)

Số trang: 432 trang - Giá tiền: 73.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và toàn thể người dân có thể áp dụng và thi hành Luật doanh nghiệp năm 2014 một cách hiệu quả nhất.