chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Tin tức

Hội nghị tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2016

hoi nghi xa phuong 2Sáng 24-8-2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2016.

Đọc thêm...

 

Khai mạc Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ VI năm 2017

hoi sach 23820172Sáng 23-8-2017, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ VI, năm 2017.

Đọc thêm...

 

Tọa đàm về cuốn sách Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75

bien ban 21820171Sáng 23-8-2017, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu tác giả và bạn đọc về cuốn sách Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Đọc thêm...

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

hoc tap nghi quyet 28820172... ngày 23-8-2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII...

Đọc thêm...

 

Phát triển con người toàn diện - Quan điểm nhất quán của Đảng ta trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

phat trien toan dien2082017Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh;...

Đọc thêm...

 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

chu nghia mac lenin 2182017Tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử hoạt động lãnh đạo của Đảng và quá trình cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng đến nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 9 trong tổng số 143