Trang chủ Tin tức

Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

chinhdondangTại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng được hình dung một cách toàn diện, không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh...

Đọc thêm...

 

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu của Chính phủ kiến tạo, phục vụ và phát triển

ChinhphukientaophucvuphattrienXây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ là nhiệm vụ cấp bách hiện nay nhằm tạo ra sự đột phá trong việc khai thác những thuận lợi và khắc phục những khó khăn, thách thức trong công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước...

Đọc thêm...

 

Vai trò của nữ trí thức Việt Nam trong sự phát triển xã hội hiện nay

vaitrocuanutrithucvietnam1Đội ngũ nữ trí thức Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò và chỗ đứng vững chắc của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế...

Đọc thêm...

 

Từ nhà sàn thủ đô gió ngàn Việt Bắc đến nhà sàn thủ đô Hà Nội

tunhasanvietbacdennhasanhanoi2Nhà sàn tại Phủ Chủ tịch Hà Nội là một di tích đặc biệt quan trọng gắn liền với cuộc đời chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm 1958-1969 - giai đoạn gắn với nhiều biến động lịch sử của dân tộc...

Đọc thêm...

 

Truyền thống nhân văn quân sự Việt Nam với sự hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh

tutuongnhanvanquansuhochiminhTư tưởng nhân văn quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận cấu thành quan trọng trong di sản quân sự của Người. Mà ở đó, phản ánh sâu sắc quan điểm về con người trong các hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là trong đấu tranh vũ trang và tiến hành chiến tranh cách mạng để giải phóng con người, vì con người...

Đọc thêm...

 

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển bền vững ở Việt Nam và gợi mở xây dựng pháp luật

tacdongcuacachmangcongnghiep4.0-1Để có cơ sở cho những đột phá về kinh tế trong thời gian tới, Việt Nam cần phải nâng cao năng suất lao động xã hội dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 3 trong tổng số 156