Trang chủ Tin tức

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

28-5Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã nhận định tổng quát thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, chỉ ra nguyên nhân của bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc,...

Đọc thêm...

 

Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

suy  thoai 52018Nội dung cuốn sách được hình thành trên cơ sở các bài viết tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức,...

Đọc thêm...

 

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

hoi nghi quan triet2553Ngày 24-5-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng chí Phạm Chí Thành Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Đọc thêm...

 

Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên

luoi-hoc-24-5 1Trước hết, cần phải khẳng định rõ, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong mỗi thời kỳ lịch sử, việc đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng...

Đọc thêm...

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập)

Nang cao nang lucNhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập) của đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Đọc thêm...

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

tu tuong ho chi minh ve can bo va cong tac can bo-05Cán bộ và công tác cán bộ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 5 trong tổng số 156