Sách mới xuất bản

Công vụ và quản lý thực thi công vụ (Sách chuyên khảo)

cv1Tác giả: PGS.TS. Ngô Thành Can (Chủ biên)

Số trang: 304 trang-Giá tiền: 71.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần và 9 chương. Từ Chương I đến Chương III giới thiệu những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực thi công vụ; Chương IV tập trung vào nội dung mô hình quản lý thực thi công vụ của...

Đọc thêm...

 

Luật Tố tụng hành chính (Hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành

luattotung1Tác giả: Quốc hội

Số trang: 376 trang-Giá tiền: 68.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, thay thế Luật Tố tụng hành chính năm 2010.

Đọc thêm...

 

Sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

sotay1

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng

Số trang: 304 trang – Giá tiền: 66.000 đồng

Xuất bản:Tháng 5-2018

Cuốn sách tập hợp các văn bản do Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và một số cơ quan...

Đọc thêm...

 

Luật Thanh tra (Hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

luatthanhtra1462018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 116 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra hiện hành và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành, giúp bạn đọc...

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 222