chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh 1930-2005

lsu-dang-bo-Trung-Khanh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng

Số trang: 484 trang

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Trùng Khánh gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử dân tộc ta. Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Trùng Khánh qua các thời kỳ; đồng thời nhằm cung cấp thêm nguồn tư liệu cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Trùng Khánh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh 1930-2005.

Cuốn sách đã tái hiện và phản ánh một cách chân thực những chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện Trùng Khánh từ năm 1930-2005; qua đó, tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ, đồng thời cũng cho thấy thành quả lớn nhất mà Đảng bộ tỉnh thu được trong quá trình lãnh đạo quân dân huyện, làm nên những thắng lợi vĩ đại: Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; tiếp đó nêu cao khí phách anh hùng, chiến đấu kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, việc nhìn lại chặng đường đầy hy sinh gian khổ, anh dũng và kiên cường đã qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ và nhân dân Trùng Khánh đã thu được là việc làm cần thiết và bổ ích.

Đây là một trong những tài liệu quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, động viên các tầng lớp nhân dân trân trọng giá trị lịch sử, phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Ghi nhận những hoạt động của Quốc hội

ghi-nhan-nhung-hoat-dong

Tác giả: TS. Bùi Ngọc Thanh

Số trang: 456 trang

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong các khóa họp gần đây, Quốc hội đã có những đổi mới khá cơ bản về tổ chức bộ máy và về các hoạt động, do đó đã đưa lại hiệu quả ngày càng cao, được cử tri thừa nhận. Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI đã có nhiều bài viết về tổ chức bộ máy, hoạt động của Quốc hội. Năm 2011 - kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam, tác giả đã tập hợp một số bài được viết chủ yếu từ 2008 đến 2011 để in thành sách với tựa đề Ghi nhận những hoạt động của Quốc hội.

Cuốn sách bao gồm các bài viết vừa mang tính phân tích, nghiên cứu, vừa đúc rút trực tiếp từ kinh nghiệm công tác của tác giả về các vấn đề như:  vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng trong hoạt động của Quốc hội, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, Hội đồng, Ủy ban và các Ban của Quốc hội, các hoạt động trong kỳ họp Quốc hội như tiếp xúc cử tri, chất vấn đại biểu Quốc hội... Cuốn sách còn dành một số trang nói về việc thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội; việc tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, tác giả đã phân tích làm sáng tỏ những thành tựu quan trọng của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót cũng như cách khắc phục để nâng cao chất lượng các hoạt động này.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu nghiêm túc, là tài liệu tham khảo thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

 

Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

giu-gin-ban-sac

Đọc thêm...

 

Biên khảo nhà tù Guyane và những câu chuyện về người tù An Nam

bien-khao-nha-tu

Đọc thêm...

 

Bồi dưỡng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp quân đội

boi-duong

Đọc thêm...

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 39 trong tổng số 39