cam nang 196Tác giả: Mai Yến Nga - Nguyễn Thị Tiếp

Số trang: 312 trang

Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 51.000 đồng

Nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời, hướng dẫn cụ thể những vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng như: nghiệp vụ công tác đảng viên; phân công công tác cho đảng viên; kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức chính thức cho đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; thủ tục chuyển sinh hoạt đảng; kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác khen thưởng... Bên cạnh đó, cuốn sách nếu một số tình huống thường gặp trong các kỳ đại hội và hướng dẫn cách xử lý tình huống đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Nghiệp vụ công tác đảng viên

Phần thứ hai: Một số tình huống thường gặp ở đại hội và cách xử

Phần thứ ba: Một số hoạt động và sinh hoạt đảng ở chi bộ.