Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Tác giả: Ban Nội chính Trung ương
Số trang: 396 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12-2015
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

  Phần I: Trích một số tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng;

  Phần II: Những bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đây là những bài đã được đăng tải trên Tạp chí Nội chính.

  Cuốn sách cung cấp những thông tin bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 55.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng Mai Quang Phấn (Chủ biên)
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 81.000 đ
  Tác giả: GS. Hà Minh Đức
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: Trình Quang Phú
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Khắc Tuế (Chủ biên)
  Giá tiền: 36.000 đ
  Tác giả: Tân Sinh
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ