Loading...

Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở

Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Số trang: 192 trang
Giá tiền: 35.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2018
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản về phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; giới thiệu những nội dung và phương pháp hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở.

    Sản phẩm cùng loại