Loading...

Tìm hiểu về Tòa trọng tài thường trực La Hay

Tìm hiểu về Tòa trọng tài thường trực La Hay
Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
Số trang: 136 trang
Giá tiền: 48.000 đ
Xuất bản: Tháng 4-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tòa trọng tài thường trực La Hay được thành lập trên cơ sở Công ước về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình năm 1899 (Công ước La Hay năm 1899), có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế giữa các quốc gia bằng phương thức trọng tài.

  Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và cơ chế tổ chức, hoạt động của Tòa trọng tài thường trực La Hay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tìm hiểu về Tòa trọng tài thường trực La Hay do PGS.TS. Bành Quốc Tuấn biên soạn.                

  Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần I: Lịch sử hình thành và phát triển của Tòa trọng tài thường trực La Hay;

  Phần II: Tổ chức và hoạt động của Tòa trọng tài thường trực La Hay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ