Loading...

Văn hóa làng và nhân cách người Việt

Văn hóa làng và nhân cách người Việt
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng
Số trang: 252 trang
Giá tiền: 54.000 đ
Xuất bản: Tháng 7-2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Văn hóa làng là gốc của văn hóa Việt Nam, là nền tảng cho mọi sự phát triển. Cuốn sách Văn hóa làng và nhân cách người Việt do tác giả Nguyễn Đắc Hưng biên soạn có nội dung gồm 4 phần, trình bày một cách khái quát, có hệ thống về văn hóa làng và nhân cách người Việt trên nhiều phương diện, đồng thời tổng hợp nhận xét, đánh giá của một số nhà nghiên cứu về lĩnh vực quan trọng này. Cuốn sách đem đến cho bạn đọc một cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn về những giá trị của văn hóa làng từ những mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhân cách con người Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Sơn Đài
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 87.000 đ
  Tác giả: GS. Lương Ninh (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Trần Mai Hạnh
  Giá tiền: 105.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Châm
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 88.000 đ